Alevtina KakhidzeLugova 9a, V. Muzychi, Kyiv oblast, Ukraine, 08125, +380674450150, info@alevtinakakhidze.com